مگ می | MagMe

اندروید

چگونه برنامه ها را به پنل تنظیمات سریع اندروید اضافه کنیم؟

می‌توانید با افزودن میانبر برنامه‌هایی که باید مرتباً به آنها دسترسی داشته باشید به پنل تنظیمات سریع اندروید (Android Quick Settings) این تنظیمات را سفارشی کنید. در این مقاله نحوه انجام آن آمده است. آیا ادامه مطلب